ಇ-ಜ್ಞಾನ
 
ದೇವರೆಂಬುದಿಲ್ಲ: ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್
ದೇವರೆಂಬುದಿಲ್ಲ: ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್
ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲದರ ಉಗಮವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ದೇವರಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು 73 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Facebook Twitter Google Plus Youtube
  
  
 
ಊರ ಮಣ್ಣ ಕಣಕಣದ ಕಣ್ಣು, ಜಗದಗಲ ನೋಟ