ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬುಡ್ಕುಳೊ
 
ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗಾಂತ್ ‘ಪವರ್’ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಲೊ
ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗಾಂತ್ ‘ಪವರ್’ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಲೊ
ಒಮನಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಏಶಿಯನ್ ಬೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ಸ್ 2015 - ಹಾಂತು ಕಾಶ್ಯಾಚೆಂ ಪದಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಕೀರ್ತ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ.
Facebook Twitter Google Plus Youtube
  
  
 
ಊರ ಮಣ್ಣ ಕಣಕಣದ ಕಣ್ಣು, ಜಗದಗಲ ನೋಟ