ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ
 
ಬಲೀಂದ್ರ ದೇವ್ರ್ ತಮ್ ರಾಜ್ಯಕ್ ತಾವೇ ಬಂದ್ರೋ
ಬಲೀಂದ್ರ ದೇವ್ರ್ ತಮ್ ರಾಜ್ಯಕ್ ತಾವೇ ಬಂದ್ರೋ
ನಮ್ಗ್ ಚೆಣ್ಣಕ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಗರ್ನಲ್ ಹ್ವಡ್ಸುದ್ ಕಾಣ್ಕ್ ಆರೇ ಆ ಶಬ್ದ ನಮ್ ಕೆಮಿಗ್ ಕೆಂಬುಕ್ ಆಗ. ಒಂತರಾ ದರ್ಶಿನ ಬ್ಯಾಡ ರಾವಿನ್ ಕಲ್ಲಿಗ್ ಕೋಳಿ ಕೊಯ್ಯುದ್ ಬೇಕ್ ಅಂಬಂಗೆ!
Facebook Twitter Google Plus Youtube
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಕರ್ನಾಟಕ
  
ಕರಾವಳಿಊರ ಸುದ್ದಿ
  
 
ಊರ ಮಣ್ಣ ಕಣಕಣದ ಕಣ್ಣು, ಜಗದಗಲ ನೋಟ