ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ
 
“ಬುಸ್ಸ್’ನಾಗ ಬಂದ್ ಮನಿಕಂಡರದ್ದ್ ಬೀಡಿಕಟ್ಟ್ ಮೂಸಿ ಹ್ವಾಪುದ್”
“ಬುಸ್ಸ್’ನಾಗ ಬಂದ್ ಮನಿಕಂಡರದ್ದ್ ಬೀಡಿಕಟ್ಟ್ ಮೂಸಿ ಹ್ವಾಪುದ್”
ಕಣದಂಗ್ ಮನಿಕಂಡರೊಟ್ಟಿಗ್ ಮನಿ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕ್, ಚಾಟಿಹುಳ, ಕಟ್ಟಿ, ಎರು, ಪಡ್ಚುಳ, ಹಾಂತಿ ಇನ್ನು ಯಂತದೆಲ್ಲ ಮನಿಕಂಡ್ "ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಸೊಬಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಸೊಗಸಿದೆ" ಅಂಬುದ್ ಇತ್ತ್.
ಬಿಲಿಂಡರ್: ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್‌ಗೆ ಬಿಗ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್
ಬಿಲಿಂಡರ್: ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್‌ಗೆ ಬಿಗ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್
ಯಾವ್ದೇ ಹಕ್ಕಾಪತಿ, ಹಡ್ಬಿ ಬುದ್ದಿ, ಗಿರ್ಮಿಟ್, ಹೊಡಿ ಜಾಪ್ ಇಲ್ದೆ ಗ್ವಾಂಕಿವರಿಗೆ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನ್ ತುಂಬ್ಸ್‌ಕಂಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಪ್ಪುವ ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್
 
ಬಲೀಂದ್ರ ದೇವ್ರ್ ತಮ್ ರಾಜ್ಯಕ್ ತಾವೇ ಬಂದ್ರೋ
ಬಲೀಂದ್ರ ದೇವ್ರ್ ತಮ್ ರಾಜ್ಯಕ್ ತಾವೇ ಬಂದ್ರೋ
ನಮ್ಗ್ ಚೆಣ್ಣಕ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಗರ್ನಲ್ ಹ್ವಡ್ಸುದ್ ಕಾಣ್ಕ್ ಆರೇ ಆ ಶಬ್ದ ನಮ್ ಕೆಮಿಗ್ ಕೆಂಬುಕ್ ಆಗ. ಒಂತರಾ ದರ್ಶಿನ ಬ್ಯಾಡ ರಾವಿನ್ ಕಲ್ಲಿಗ್ ಕೋಳಿ ಕೊಯ್ಯುದ್ ಬೇಕ್ ಅಂಬಂಗೆ!
Facebook Twitter Google Plus Youtube
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಕರ್ನಾಟಕ
  
ಕರಾವಳಿಊರ ಸುದ್ದಿ
  
 
ಊರ ಮಣ್ಣ ಕಣಕಣದ ಕಣ್ಣು, ಜಗದಗಲ ನೋಟ