ಗಲ್ಫ್ ಸಮಾಚಾರ
 
ದಮ್ಮಾಮ್: 200 ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಹಜ್ಜ್ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ  ಸೇವೆಗೆ ಸಜ್ಜು
ದಮ್ಮಾಮ್: 200 ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಹಜ್ಜ್ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಸಜ್ಜು
ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಾಟರ್ನಿಟಿ ಫೋರಂಎಂದಿನಂತೆ ಈ ವರುಷವೂ 1200 ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಅಥಿತಿಗಳಾದ ಹಜ್ಜಾಜ್ ಗಳ ಸೇವೆಗೈಯಲು ಅಣಿಯಾಗಿಸಿದ್ದು ,
Facebook Twitter Google Plus Youtube
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಕರ್ನಾಟಕ
  
  
 
ಊರ ಮಣ್ಣ ಕಣಕಣದ ಕಣ್ಣು, ಜಗದಗಲ ನೋಟ