ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ
 
ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ?  ಮತ್ತು ಯಾರು ಉಳಿಸುವುದು?
ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ? ಮತ್ತು ಯಾರು ಉಳಿಸುವುದು?
ನಲ್ಕೆಯವರ, ಪಂಬದರ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದೆ, ಬೇರೆ ನೌಕರಿಯನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ, ಆಟಿದ ಕಳಂಜ, ಕಂಗೀಲು ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಇರಬೇಕೇ?
Facebook Twitter Google Plus Youtube
  
  
 
ಊರ ಮಣ್ಣ ಕಣಕಣದ ಕಣ್ಣು, ಜಗದಗಲ ನೋಟ