ಪ್ರವಾಸ
 
ಪ್ರಕೃತಿ ಬರೆದ ಚಲುವಿನ ಚಿತ್ತಾರ
ಪ್ರಕೃತಿ ಬರೆದ ಚಲುವಿನ ಚಿತ್ತಾರ
ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದೆವಾದರೂ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿದೆ ಮನಸ್ಸು ಬಲ್ಲಾಳರಾಯನ ದುರ್ಗದ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಪಾಟಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಕೋಟೆ ಗುಡ್ಡದ ಸೌಂದರ್ಯ.
Facebook Twitter Google Plus Youtube
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಕರ್ನಾಟಕ
  
ಕರಾವಳಿಊರ ಸುದ್ದಿ
  
 
ಊರ ಮಣ್ಣ ಕಣಕಣದ ಕಣ್ಣು, ಜಗದಗಲ ನೋಟ