ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಸತಾಕ್ ಬಳ್
ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂವಿರೋಧ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾನ್ ಚಡಿತ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಜೆ.

ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವರ್ದಿ
ಮಂಗ್ಳೂರ್:
"ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಗುಮಾನ್ ದೀಜೆ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಯ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಸಾತ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂವಿರೋಧ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾನ್ ಚಡಿತ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಜೆ. ಪತ್ರಾಂನಿ ಹೆ ವಿಶಯ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಜಾತಾನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಮೌನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ವಿಶಯ್ ಚಾರ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ಮಧೆಂ ಠಿಕುನ್ ಉರಾನಾಸ್ತಾಂ ಕ್ಶುಲ್ಲಕ್ ವಿಚಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಅಪಾಯ್ ಚಡ್ ದೆಕುನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಆಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸತಾಕ್ ಬಳ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿಜೆ" ಮ್ಹಣ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಪತ್ರ್‍ಕಾರ್, ರೊನಾಲ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವಾರ್ಶಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾವೆಳಿಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಲಾಕೃತಿ 2016 ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಚೊ ಪೋಶಕ್ ದಯಾ ವಿಕ್ಟರ್ ಹಾಣಿಂ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಲಂಗಾರ್’ಚ್ಯಾ ನಿಹಾಲ್ ಹ್ಯಾನ್ಸನ್ ತಾವ್ರೊ, ಹಾಚ್ಯಾ ಗಾವ್ಪಾಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಆನಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಕಾಶ್ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2016 ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲೊ. ಮಾಗಿರ್ ಜೊ.ಸಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಚೊ ನಾಟಕ್ ‘ಸಾಳಿಯೊ’, ‘ಕಲಾಕುಟಮ್ ಮಂಗ್ಳುರ್’ ಹಾಣಿಂ ಜೋನ್ ಎಮ್. ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯ್ಲೊ.


ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಮಾ.ಬಾ. ಚಾಲ್ರ್ಸ್ ಸೆರಾವೊ ಆಸೊನ್ ಮಾ.ಬಾ.ಪಿಯುಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ರೊನಾಲ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮೇವಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮಾನಾಚಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.ಬಾಪ್ ಜೊ. ಸಿ. ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೊ, ಬಾಪ್ ಐವನಾನ್ ವಂದಿಲೆಂ ಆನಿ ಮನು ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

Related Tags: Konkani News, Karnataka News, Coastal Karnataka News, Karavali News, Karavali Karnataka, Latest Kannada News,ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ನೊವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್, ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡೊ, ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ, ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಸಾಳಿಯೊ ನಾಟಕ್, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ , ರೊನಾಲ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
 
comments powered by Disqus
Facebook Twitter Google Plus Youtube
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಕರ್ನಾಟಕ
  
ಕರಾವಳಿಊರ ಸುದ್ದಿ
  
 
ಊರ ಮಣ್ಣ ಕಣಕಣದ ಕಣ್ಣು, ಜಗದಗಲ ನೋಟ