ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗಾಂತ್ ‘ಪವರ್’ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಲೊ
ಒಮನಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಏಶಿಯನ್ ಬೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ಸ್ 2015 - ಹಾಂತು ಕಾಶ್ಯಾಚೆಂ ಪದಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಕೀರ್ತ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ.

ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್
ಒಮನ್: ಬಜ್ಜೋಡಿಚೊ ಸುಪುತ್ರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರ್ಲೊ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಶೆತಾಂತ್ ಭಾರತಾಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ದೀವ್ನ್ ಒಮನಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಏಶಿಯನ್ ಬೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ಸ್ 2015 - ಹಾಂತು ಕಾಶ್ಯಾಚೆಂ ಪದಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಕೀರ್ತ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಅಕ್ತೋಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ 5 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ 74 ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ 162.5 ಜಡಾಯ್ ಉಕಲ್ನ್ ಪದಕ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ.ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 23 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗಾಂತ್ ಸಾಧನ್ ಕರಿತ್ ಆಯ್ಲಾ. 2010 ಚಲ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಏಶಿಯನ್ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಶ್ಯಾಚೆಂ ಪದಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ 2011 - ಲಂಡನಾಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸಾಂತ್ ಭಾಂಗ್ರಾ ಪದಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ತಾಚೆಂ.ಪ್ರಸ್ತುತ್ ರಾಜ್ಯ್ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖ್ಯಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೊ ವಿನ್ಸಿ ಸ್ವಂತ್ ಜಿಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ. ಪತಿಣ್ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಆನಿ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ (ವೆನಿಝಿಯಾ, ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಆನಿ ವ್ಯಾನಿಯಾ) ಬಜ್ಜೋಡಿಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ. ತಾಚಿ ಮಾಲ್ಗಡಿ ಧುವ್ ವೆನಿಝಿಯಾನ್ ಸಯ್ತ್ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗಾಂತ್ ರಾಶ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಾರ್ ಬರೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲಾಂ.

Related Tags: Jocy Siddakatte, Bajjodi Vincent Carlo, Oman Asian Bench Press Powetlifting, Championship 2015, Karavalikarnataka News, Konkni Budkulo, Infant Mary Church, Bajjodi
 
comments powered by Disqus
Facebook Twitter Google Plus Youtube
  
ಕರಾವಳಿಊರ ಸುದ್ದಿ
  
 
ಊರ ಮಣ್ಣ ಕಣಕಣದ ಕಣ್ಣು, ಜಗದಗಲ ನೋಟ