ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ...

ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು. ಸುದ್ದಿತಾಣದ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಸುದ್ದಿತಾಣದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಛೇರಿಯ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಪ್ರಚಾರ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ, ಸಂಬಳ-ಸಭಾವನೆ ಹೀಗೆ ಇದು ಲಕ್ಷಂತಾರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಮಾತು. ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನಿಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಆದರಪೂರ್ವಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು...

Postal Address

Karavali Karnataka
Baduku Balaga Media
Indira Mahal,
Main Road,
Kundapur - 576201

+91 9945220682 | +91 8254230277

 
ಊರ ಮಣ್ಣ ಕಣಕಣದ ಕಣ್ಣು, ಜಗದಗಲ ನೋಟ